Trang chủ » Tịnh độ trong kinh Pháp Hoa

Tịnh độ trong kinh Pháp Hoa

by Khánh Cường
843 views

Tịnh Độ Trong Kinh Pháp HoaThích Trí Quảng 2016

Kinh Pháp Hoa được Đức Phật ví như hoa Linh Thoại đúng thời tiết mới nở, nghĩa là phải có đúng đối tượng tiếp nhận được, Phật mới có thể giảng dạy. Theo Trí Giả Đại sư, kinh Pháp Hoa được Phật chỉ dạy vào tám năm cuối cùng trên lộ trình thuyết pháp độ sanh. Vì là bộ kinh tổng kết cả một cuộc đời giáo hóa của Đức Phật, nên gọi là yếu chỉ. Tụng Pháp Hoa, chúng ta phải nhận ra điều vô cùng quan trọng này mà đem tất cả sinh mạng mình để thể nghiệm pháp Phật dạy trong kinh, mới có thể thâm nhập tri kiến Phật, chớ không thể diễn tả bằng lời nói suông được.

Đánh giá

Bài viết liên quan